Home » Activiteiten en marketing/promotie

Activiteiten en marketing/promotie

Deze werkgroep heeft als  doel taken het opstellen van een activiteitenprogramma, evenementen organiseren, het bestuur adviseren over nieuwe initiatieven, straatbudgetten beheren en marketing voeren (dit laatste deel i.s.m. Zwolle Marketing). De werkgroep komt bijeen op maandagavond 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.

Werkgroep leden: Henk van Voornveld; Pim Dorst; Martin Rienstra; Eugenie Reichenbach; Wies Dull; Ciske Sipman; Desmond van den Beld; Anja Louwerse; Ton Leensen; Hedwig Duteweerd; Hylke Thiry; Piet Reuvekamp

Projecten
– Sinterklaasintocht 2017: de budget aanvraag voor 2017 is door het bestuur toegekend. Mogelijk wordt de budgettering voor meerdere jaren voortgezet.

– Modeshow Grote Kerkplein op zondag 2 april heeft een bijdrage ontvangen.

– Modeshow aan het Broerenkwartier op 15 april heeft een bijdrage ontvangen.

– Zwolle Unlimited heeft een bijdrage ontvangen