Home » Bestuur

Bestuur

Bestuur
Stichting ZwolleFonds is een samenwerkingsverband van ondernemers vanuit horeca, detailhandel en publieke dienstverlening. We geloven erin dat we door bundeling van krachten en middelen samen sterker worden. Samenwerken aan hetzelfde doel: meer bezoekers en bestedingen in de binnenstad.

Per 9 februari 2017 is er een bestuur gevormd bestaande uit:

  • Andries van Daalen – voorzitter
  • Sjoerd-Jan Feenstra – secretaris
  • Paul van der Helm – penningmeester
  • Theo Runhaar
  • Monique Wouters
  • Christa Westerhof
  • Henk van Voornveld

Het dagelijks bestuur bestaat uit: Andries van Daalen, Sjoerd-Jan Feenstra en Paul van der Helm

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarplannen en de begroting en het aansturen van de werkgroepen en medewerkers. Het bestuur overlegt regelmatig met de gemeente Zwolle over allerlei zaken die de binnenstad betreffen.

Op de volgende data vinden de bestuursvergaderingen plaats; 18 mei, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december.

 

 

ambassadeurs ZwolleFonds

Een deel van de ambassadeurs van het ZwolleFonds

 

 

 

 

 

 

 


gerwout-hovenberg_kl-copy

 

Het ZwolleFonds is onontbeerlijk voor iedere Zwolsche ondernemer. Het fonds maakt ons samen sterker!
Gerwout Hovenberg | Ten Hag Makelaarsgroep