Home » Schoon/Heel/Veilig

Schoon/Heel/Veilig

Deze werkgroep houdt zich bezig met het Keurmerk Veilig Ondernemen, organiseren van veiligheidsacties, centrumschouw, graffiti en heeft een adviserende rol naar het bestuur. Data van vergaderen zijn 16 maart, 13 juni, 5 september en 28 november.

Werkgroep leden: Monique Wouters; Christa Westerhof; Michiel Wijermars; Politie; Gemeente en Brandweer

Projecten
-Graffiti NO: met het bedrijf Graffiti NO is een overeenkomst afgesloten voor het verwijderen van graffiti in de binnenstad. De overeenkomst voorziet in een zogenaamde nulbeurt (verwijderen van aanwezige graffiti) en het daarna voor meerdere jaren (BIZ-periode) verwijderen van graffiti op de panden van de deelnemers (BIZ-plichtigen) ZwolleFonds. Zoals bekend gaat het om ca. 620 panden, dus dit heeft een forse reikwijdte. Voorwaarde is wel dat de eigenaren van de panden toestemming geven. Zonder toestemming kan Graffiti-NO geen werkzaamheden uitvoeren.

-Veiligebuurtapp

-Secret Scan

Heeft u graffiti op uw pand dan kunt u contact opnemen met Graffiti No via info@graffiti-no.nlĀ